Make your own free website on Tripod.com
Home
Informatie
Het plan
Nieuws
Onderzoek
Bestelbon
Mailing list
Vragen
Het lied
Foto's
Links
Feedback
Onderzoek

 

In het boek "De Topografische Gids van Nederland" van Frank van den Hoven
(Uitgever: Filatop / ISBN: 90 803027 3 2), staat het volgende over Zuidwending vermeld.
                                                
                                                                     -.-

                                                 Zuidwending / Zijdwending:
                                                
           Dorp in de gemeente Veendam. Deze veenkolonie is aangelegd in 1649.
           Had in 1840 79 huizen en 476 inwoners.

           De Zuidwending is een zijkanaal van de iets zuidelijker gelegen Ommelanderwijk.
           Lopend oostwaarts richting Pekela.

           Oldambster boerderijen aan het Zuidwendingerhoofddiep.
           Aardappelmeelfabriek uit 1895.
           N.H. Kerk uit 1845 tussen Zuidwending en Ommelanderwijk.

           De naam duidt oorspronkelijk een binnendijk aan die terzijde langs het land
           wendt, dwars op de richting van de hoofddijk. Mnl Sidewende.

           Het niet meer begrepen side = zijde veranderde in Zuid.


           Zuidwendinger Tolhek 1852-1856 wordt later Zuidwending
                                                
                                                                     -.-
                                                
Er wordt door de leden van de Stichting van in verschillende bronnen gezocht naar informatie over Zuidwending, er wordt bijvoorbeeld gezocht in kerkelijke en
rechterlijke archieven.
                                                
In het kadaster wordt gezocht naar oude kadastrale tekeningen over Zuidwending.
                                                
Er worden interviews gehouden met (oud) Zuidwendingers, elk interview wordt op band opgenomen en later uitgewerkt.
                                                
Mocht u historische informatie over Zuidwending hebben, dan houden wij ons van harte aanbevolen.
                                                
Kunt u ons helpen stuurt u ons dan a.u.b. een
e-mailtje.

Foto : Marten Fokkens

Leden van Stichting Historie Zuidwending werken nog
dagelijks in het archief van het Veenkoloniaal Museum.