Make your own free website on Tripod.com
Home
Informatie
Het plan
Nieuws
Onderzoek
Bestelbon
Mailing list
Vragen
Het lied
Foto's
Links
Feedback
Informatie

"Het is buitengewoon belangrijk dat de geschiedenis van Zuidwending op papier wordt gezet", zegt Roel Meijer, van de Stichting Historie Zuidwending.
                                                
 Zuidwending is, voor wie het nog niet weet, een lintdorp in de gemeente Veendam in de provincie Groningen.

Er is nog nooit een boek over Zuidwending gemaakt, en wij zijn het aan ons nageslacht verplicht om de historie van ons mooie dorp vast te leggen, aldus Meijer.
                                                
Vandaar dat de leden van de "Stichting Historie Zuidwending" in het jaar 2002 een boek over Zuidwending hebben gepubliceerd.
                                                
Het idee om het boek te gaan maken was eigenlijk afkomstig van oud-inwoner Ties Tepper.
                                                
Maar door allerlei omstandigheden kwam het er maar niet van.
                                                
In september 1996 heeft een groep bewoners uiteindelijk de koppen bij elkaar gestoken en is er een stichting opgericht.
                                                
Niet lang daarna waren er werkgroepen samengesteld die elk een deel van de geschiedenis voor hun rekening namen.
Zo waren er werkgroepen voor ondermeer onderwijs, landbouw en middenstand.
                                                
Ook was er een werkgroep voor de foto's, want foto's hadden een zeer belangrijke rol in het boek.
                                                
Een belangrijke kracht binnen de stichting is Sieneke Heikens. Zij heeft thuis veel plakboeken met krantenknipsels verzameld.  Vanaf 1987 heeft ze alle artikelen over gebeurtenissen in Zuidwending uitgeknipt, bij het maken van het boek komen die nu
natuurlijk mooi van pas.
                                                
Om de informatie te verzamelen werden regelmatig gemeentelijke- en rijksarchieven bezocht. Ook werden de vele documenten van de dorpsbewoners onder de loep genomen.
                                                
"Het hele dorp werkte mee", aldus een enthousiaste Meijer. Veel mensen kwamen bij ons met verhalen en foto's uit het verleden.
                                                
Zelfs in Canada werd met ons meegeleefd.   Pas geleden kregen wij vanuit dit land
een fax van een oud-inwoner.   Hij had van ons initiatief gehoord, en wilde ons
enkele adviezen geven.

In 2002 was het zover, het boek "Recht uut, recht aan" was eindelijk klaar.


Na een welverdiende rust periode kwamen de leden van de Stichting Historie in 2003
weer bij elkaar.

Blijkbaar is het maken van het boek goed bevallen, want in 2003 werd er unaniem
besloten om een nieuw boek te maken.

Een fotoboek dit keer, een boek vol met foto's van alle panden van het dorp.

Op de pagina "Het Plan" kunt u er alles over lezen.