Make your own free website on Tripod.com
Home
Informatie
Het plan
Nieuws
Onderzoek
Bestelbon
Mailing list
Vragen
Het lied
Foto's
Links
Feedback
Het lied

Er bestaat zelfs een lied over Zuidwending, gecomponeerd door
Mevr. Takens - Zuiderweg (tekst) en Rikus Roelfzema (muziek).
                                                
Het lied werd in 1945 geschreven, en wordt zelfs nu nog
regelmatig op o.a. vergaderingen en bijeenkomsten gezongen.
                                                
Door op de onderstaande knop te klikken kunt u de MIDI file
met de melodie van het lied afspelen of eventueel downloaden.

Met dank aan Reijnko Vast voor het maken van de MIDI file.

Onderstaand vindt u de tekst van het lied.

Doar op ons dörp Zuudwennen, doar woo'n wie allemoal. 
En spreken mit mekander ain en dezulfde toal. 
Doar moggen wie beleven ons bliedschop en verdrait. 
'k Geleuf dat 'r in de wereld gain beter dörp bestait.
En woar wie ook goan zwaarven al ist hier ver vandoan.
Altied blift toch dit dörpie in ons herinn'ring stoan.
Want bin je in de vrumde, toch trekt het haart joe hin. 
Noar 't mooie dörp Zuudwennen, woar elk in ain joe kin. 

't Ligt in de Veenkolonies en 't is recht uut, recht aan. 
't Ligt dicht bie de Pekel en dicht bie Veendam.
Doar stoan 'n poar honderd huuzen, nait groot en ook nait klain.
Mor netjes en hail nuver en vrund'lek om te zain. 
Doar leven de bewoners aarbiedzoam en tevree. 
Mit waarken vindt elkaine doar 'n oardig aigen stee.
Al zwaarf je in de vrumde, toch trekt joen haart joe hin. 
Noar 't mooie dörp Zuudwennen, woar elk in ain joe kin. 

Wie hebben hier gain bosschen, gain haiden en gain plas.
Mor woar wie trots op binnen, dat is ons goud gewas.
En hebb'n wie in de zummer, ons dagtoak 's oavonds doan.
Din kiek'n wie in ons toene, hou onze vruchten stoan. 
En drink'n din ain kop koffie op baanke bie d' veurdeur.
En geft het daip ain loggie, din is dat ons odeur.
Al zwaarf je in de vrumde, toch trekt joen haart joe hin. 
Noar 't mooie dörp Zuudwennen, woar elk in ain joe kin. 

Drei honderd joar geleden, kwam 't veurgeslacht hier aan. 
Dat waren fikse kerels, doar kin je van opaan.
Als aarf'nis hebb'n wie allen, dei waarklust nog in 't bloud. 
Wie waark'n hier aan ons dagtoak, mit aalmoal eev'nveul moud. 
De boeren mit heur helpers, dei waark'n mit mekoar. 
De middenstaander stait ook aaltied veur elkain kloar.
En is het din ain wonder, dat wie tevreden binn'n.
Op 't mooie dörp Zuudwennen, woar elk in ain joe kin.